• 1-jpg.jpg
  • 2-jpg.jpg
  • 3-JPG.jpg
  • 4-jpg.jpg
  • 5-jpg.jpg

Aktualności

21-01-2021

Zapraszamy na zajęcia do PAIDI

Drodzy Rodzice/Opiekunowie!!!
PAIDI nadal nie może prowadzić działalności jako sala zabaw…
Przedstawiamy Wam zatem naszą ofertę zajęć dla dzieci. Poniżej szczegóły naszych „zajęciowych” propozycji dla Waszych pociech. 
Zapraszamy do kontaktu i zapisów dzieci na zajęcia - tel. 790 720 690. 
 

1️⃣ „W zdrowym ciele, zdrowy duch” - kreatywne zajęcia ruchowe dla dzieci w wieku 4-12 lat (z wykorzystaniem m.in. konstrukcji zabawowej oraz tablicy interaktywnej Knoocker)

Głównym celem zajęć jest rozwijanie sprawności ruchowej u dzieci.
Zabawy ruchowe z wykorzystaniem konstrukcji zabawowej mają na celu, m.in.
- rozwój szybkości, zręczności, gibkości, wytrzymałości,
- rozwój orientacji przestrzennej,
- uczą przekraczania przeszkód, pokonywania trudności,
- spożytkowanie nadmiaru energii.
Knoocker to innowacyjne urządzenie interaktywne, do obsługi którego używa się piłeczek. W urządzeniu zainstalowane są różnorodne (sprawnościowe, sportowe, logiczne, edukacyjne, itp.) gry i quizy, o różnych stopniach trudności, dostosowane do użytkowników w różnym wieku. Gracze mają za zadnie trafiać piłkami w animowane elementy gry. Wymusza to od nich bycia w ciągłym ruchu, w ciągłej aktywności… Knoocker jest połączeniem wirtualnej rozrywki z elementami sportu i dobrej zabawy, umożliwia jednoczesną zabawę/grę kilku osobom.
Aktywność z Knoockerem:
- rozwija sprawność ruchową, usprawnia motorykę, ćwiczy celność,
- pozytywnie wpływa na rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości, koncentracji uwagi,
- rozwija umiejętność logicznego myślenia,
Zajęcia prowadzić będzie animatorka PAIDI.
Na zajęcia obowiązują zapisy - max 10 osób (dorosłych i dzieci).
Czas trwania zajęć - jedna godzina zegarowa.
Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, w godz. 13.00-14.00 oraz 18.00-19.00. 
Koszt udziału dziecka w zajęciach ruchowych:
- pod opieką rodzica – 15 zł
- pod opieką pracownika PAIDI – 20 zł
 

2️⃣ Zajęcia rozwijające dziecięce zainteresowania - np. plastyczne, mydełkowe, slime, Eksperymenty – nauka czy magia?, modelowania balonów, itp.
Cele zajęć to przede wszystkim wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka oraz rozwijanie dziecięcych talentów.
Czas trwania zajęć – 2 godziny zegarowe (w programie zajęć przewidziane są przerwy na zabawy ruchowe, także z wykorzystaniem konstrukcji zabawowej).
Zajęcia rozwijające dziecięce zainteresowania planujemy organizować w soboty w godz. 9.30-11.30 oraz 14.30-16.30. 
Koszt udziału w zajęciach rozwijających dziecięce zainteresowania – 40 zł (dziecko pozostaje pod opieką pracownika PAIDI).
‼️UWAGA‼️Istnieje możliwość organizacji powyższych zajęć dla konkretnej grupy dzieci, w wybranej tematyce, w wybranym terminie - oferujemy zajęcia „szyte na miarę dzieci”, w atrakcyjnych cenach. Zapraszamy do kontaktu!!! 
 
 
3️⃣ Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - skierowane są nie tylko do dzieci, którzy mają zaburzenia funkcji wzrokowych, słuchowych czy ruchowych oraz dzieci z dysleksją rozwojową (dysleksja, dysortografia, dysgrafia). Polecane są także dzieciom wymagającym indywidualnego podejścia, potrzebującym pozytywnego wsparcia, nieśmiałym, łatwo rozpraszającym się.
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mają na celu rozwijanie mocnych stron dziecka przy jednoczesnym wsparciu jego słabych stron. Ich celem jest stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka, usprawnianie funkcji analizatorów wzrokowych i słuchowych, ćwiczenie pamięci i koncentracji, doskonalenie umiejętności czytania, pisania, ortografii, wzbudzanie motywacji do nauki oraz stwarzanie okazji do odnoszenia przez dziecko sukcesów. Zajęcia te mają także na celu stworzenie dziecku możliwości rozwoju umysłowego, społecznego oraz emocjonalnego. Podczas zajęć dobierane są odpowiednie techniki i metody pracy z dzieckiem wpływające bezpośrednio oraz pośrednio na poprawę osiągnięć dydaktycznych, co zdecydowanie wpływa na lepsze funkcjonowanie emocjonalne i społeczne dziecka. 
Więcej informacji na temat tych zajęć, zamieszczonych zostało w styczniowych postach PAIDI na FB. Zajęcia odbywać się będą w dni nauki szkolnej, wg ustaleń indywidualnych z rodzicami. 
 

‼️UWAGA - BARDZO WAŻNE ‼️

Zasady organizacji zajęć. 
1. Na zajęcia obowiązują zapisy telefoniczne - ograniczamy liczbę osób mogących przebywać w PAIDI do maksymalnie 10 osób!!! (to więcej niż 15 m2 na osobę)
2. Na zajęcia prosimy przychodzić punktualnie! W ten sposób nie dopuścimy do „mieszania się” osób wchodzących i wychodzących.
3. Dziecko, które bierze udział w zajęciach musi być zdrowe, co poświadcza rodzic/opiekun dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u dziecka infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Ponadto rodzic/opiekun oświadcza, że dziecko nie zamieszkiwało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie ostatnich 14 dni.
4. Przy wejściu, dziecku-uczestnikowi zajęć mierzona będzie temperatura - dziecko z podwyższoną temperaturą nie może uczestniczyć w zajęciach. Pomiaru temperatury dokonuje się w obecności rodzica/opiekuna.
5. Dziecko powinno być przygotowane przez rodziców/opiekunów do stosowania się do zasad związanych z przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny (obowiązkowe umycie rąk przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu).
6. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do dopilnowania, aby dziecko przed wejściem na salę zabaw założyło/zmieniło skarpetki na czyste, nieużywane.
7. Informujemy, iż „zawieszamy” do odwołania nasz „sklepik” - nie sprzedajemy żadnych napojów, słodyczy, itp.
8. Na czas trwania zajęć, rodzic/opiekun może pozostawić dziecko pod opieką pracownika PAIDI lub pozostać w lokalu, w wyznaczonym miejscu.Obowiązuje limit – jeden opiekun na jedno dziecko lub rodzeństwo.
9. Rodzic/opiekun może pozostać w lokalu pod warunkiem wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia i świadomości ryzyka (dot. zajęć ruchowych)
10. Dorosłych bezwzględnie obowiązują zasady reżimu sanitarnego (zasłanianie ust i nosa, utrzymywanie dystansu społecznego, dezynfekcja rąk).
11. Jeśli podczas pobytu na zajęciach dziecko zacznie wykazywać objawy grypopodobne (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności), rodzic/opiekun dziecka zobowiązany jest niezwłocznie zabrać dziecko z terenu placówki. Jeżeli dziecko pozostaje pod opieką osób prowadzących zajęcia, do czasu przyjazdu rodzica/opiekuna, dziecko będzie przebywało z pracownikiem PAIDI w osobnej sali (salka w Strefie Malucha, na piętrze). PAIDI posiada procedury postępowania w przypadku podejrzenia u dzieci oraz u pracowników zakażenia SARS-CoV-2.
12. PAIDI będzie regularnie ozonowane (posiadamy własny sprzęt i wyszkolonego pracownika do tego typu dezynfekcji)
13. Ponadto dzięki środkom pozyskanym z NIW-CRSO w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19, PAIDI zostało wyposażone w bezdotykowe podajniki płynu do dezynfekcji rąk oraz mydła. Dokładamy wszelkich starań, aby było czysto i bezpiecznie…
Na koniec dodamy jeszcze, że półkolonie letnie 2020 organizowaliśmy w wymaganym przez MEN i GIS reżimie sanitarnym - kontrole Kuratorium oraz Sanepidu przeszliśmy wzorowo. 
 
 
Drogi Rodzicu! 
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat funkcjonowania PAIDI w "nowej, zajęciowej rzeczywistości", ZADZWOŃ do nas (tel. 790 720 690), odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, rozwiejemy wszelkie wątpliwości...