• 1-jpg.jpg
  • 2-jpg.jpg
  • 3-JPG.jpg
  • 4-jpg.jpg
  • 5-jpg.jpg

Aktualności

28-11-2017

Szanowny Rodzicu!

W trosce o bezpieczeństwo Twojego dziecka korzystającego z naszej sali zabaw, przypominamy najważniejsze kwestie z regulaminów obowiązujących w sali zabaw PAIDI:

*** Sala zabaw PAIDI nie świadczy usług opiekuńczych nad dzieckiem (za wyjątkiem półkolonii i imprez zorganizowanych typu Andrzejki, Sylwester, bal karnawałowy).

Mówi o tym regulamin sali zabaw Paidi
Punkt 6. Na sali zabaw dziecko pozostaje pod opieką rodzica/dorosłego opiekuna, który odpowiada za bezpieczeństwo dziecka.
Punkt 7. Rodzice/dorośli opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody na mieniu lub zdrowiu innych osób korzystających z sali zabaw, wyrządzone przez dziecko pozostające pod ich opieką.
oraz regulamin imprez urodzinowych (imieninowych) odbywających się w sali zabaw PAIDI
Punkt 3. Rodzic-organizator imprezy urodzinowej odpowiada za bezpieczeństwo uczestników imprezy oraz ponosi odpowiedzialność za szkody na mieniu lub zdrowiu innych osób korzystających z sali zabaw, wyrządzone przez uczestników imprezy. Prowadzący salę zabaw nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci podczas imprezy urodzinowej.

*** Jednorazowo na terenie naszej sali zabaw może przebywać nie więcej niż 30 osób (punkt 16 regulaminu sali zabaw PAIDI).

Dlatego na bieżąco prowadzimy ewidencję osób (dzieci i dorosłych) przebywających w sali zabaw. Drogi Rodzicu, jeśli wybierzesz się do nas ze swoim dzieckiem, a nasz pracownik odmówi Wam wstępu ze względu na zbyt dużą ilość osób już w niej przebywających, otrzymasz od nas kupon uprawniający do zakupu biletu wstępu, w innym terminie, po atrakcyjnej cenie.

*** W trakcie trwania imprezy okolicznościowej sala zabaw pozostaje dostępna dla klientów indywidualnych (punkt 18 regulaminu imprez urodzinowych (imieninowych) odbywających się w sali zabaw PAIDI)

Ze względu na warunki lokalowe, w Paidi stosowana jest praktyka informowania rodziców o zauważanej rozbieżności wiekowej pomiędzy ich dzieckiem, a dziećmi już przebywającymi w sali zabaw (np. w Paidi odbywają się urodziny 10-latka, w których uczestniczy 15 dzieci dziesięcioletnich, a rodzic przychodzi pobawić się z dzieckiem 2,3 letnim). Informacja taka przekazywana jest rodzicowi przed zakupem biletu wstępu.

Zapraszamy do wspólnej, bezpiecznej zabawy.
Wasze PAIDI

k