• 1-jpg.jpg
 • 2-jpg.jpg
 • 3-JPG.jpg
 • 4-jpg.jpg
 • 5-jpg.jpg

Regulamin sali zabaw PAIDI

Nade wszystko bezpieczeństwo… 

  1. Sala zabaw PAIDI znajduje się w Pleszewie, przy ul. Spornej 11; prowadzi ją Spółdzielnia Socjalna PAIDI.

  2. Sala zabaw czynna jest w ustalonych godzinach, podanych do wiadomości. 

  3. Sala zabaw przeznaczona jest dla dzieci do 12 roku życia.

  4. Koszt zabawy określony jest w cenniku.

  5. Dzieci mogą wejść i wyjść z terenu sali zabaw tylko pod opieką rodzica lub dorosłego opiekuna.

  6. Na sali zabaw dziecko pozostaje pod opieką rodzica/dorosłego opiekuna, który odpowiada za bezpieczeństwo dziecka.

  7. Rodzice/dorośli opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody na mieniu lub zdrowiu innych osób korzystających z sali zabaw, wyrządzone przez dziecko pozostające pod ich opieką.

  8. Rodzice/dorośli opiekunowie zobowiązani są przed wejściem na salę zabaw założyć ochraniacze na buty. Podyktowane jest to zachowaniem czystości na sali zabaw.

  9. Dzieci zdejmują buty w szatni sali zabaw, pozostając w samych skarpetkach, rajstopach.

  10. Rodziców/dorosłych opiekunów prosimy o zdjęcie u dzieci łańcuszków, kolczyków i innych ozdób/przedmiotów stanowiących potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się dzieci.

  11. Za rzeczy pozostawione przez korzystających w sali zabaw prowadzący salę zabaw nie odpowiada.

  12. Z urządzeń/zabawek znajdujących się w sali zabaw PAIDI można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Prowadzący salę zabaw nie odpowiada za powstanie urazów lub szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzeń/zabawek.

  13. Na konstrukcję zabawową mogą wchodzić TYLKO dzieci oraz personel sali zabaw.

  14. Bezpieczeństwo wszystkich bawiących się dzieci wymaga, aby przestrzegały one podstawowych zasad – zabrania się:

   • wchodzenia na siatki zabezpieczające,
   • korzystania z trampoliny przez więcej niż dwoje dzieci jednocześnie,
   • nieprawidłowego zjeżdżania (głową w dół) ze zjeżdżalni,
   • nieprawidłowego wchodzenia na zjeżdżalnię i wspinania się po jej pochylni,
   • skakania do basenu z piłeczkami,
   • wynoszenia piłeczek z basenu,
   • popychania innych osób korzystających z sali zabaw,
   • niszczenia konstrukcji, zabawek, gier oraz innych elementów sali zabaw,
   • wynoszenia z sali zabaw jakichkolwiek elementów jej wyposażenia,
   • jedzenia i picia poza miejscem do tego wyznaczonym.
  15. W sali zabaw PAIDI można spożywać wyłącznie produkty zakupione na miejscu.

  16. Ze względów epidemiologicznych prowadzący salę zabaw zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu do sali zabaw dzieciom z widocznymi objawami choroby.

  17. W przypadku doznania podczas korzystania z sali zabaw urazu fizycznego, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić obsłudze sali zabaw, pod rygorem uznania, że szkoda nie nastąpiła na terenie sali zabaw.

  18. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za nie powstałe w sali zabaw PAIDI.

  19. Na terenie sali zabaw PAIDI obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu. Zabrania się także wprowadzania zwierząt.

  20. Do oferowanych przez salę zabaw PAIDI innych usług (organizacja imprez okolicznościowych, półkolonie, warsztaty i zajęcia) zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminy szczegółowe/Procedury dotyczące w/w usług.

  21. Zakup biletu wstępu oznacza dla nas, że klient zapoznał się z regulaminem sali zabaw i w pełni go akceptuje.

Regulamin w powyższym brzmieniu obowiązuje od dnia 01 marca 2022 r

Życzymy dobrej i bezpiecznej zabawy!!!