• 1-jpg.jpg
  • 2-jpg.jpg
  • 3-JPG.jpg
  • 4-jpg.jpg
  • 5-jpg.jpg

Regulamin imprez okolicznościowych

Regulamin imprez urodzinowych (imieninowych) odbywających się w sali zabaw PAIDI

1. Impreza urodzinowa odbywa się w salce urodzinowej, która znajduje się w sali zabaw PAIDI w Pleszewie, przy ulicy Królowej Jadwigi 11.

2. Organizatorem imprezy urodzinowej jest rodzic wynajmujący salkę urodzinową, udostępnianą przez prowadzącego salę zabaw PAIDI.

3. Rodzic-organizator imprezy urodzinowej odpowiada za bezpieczeństwo uczestników imprezy oraz ponosi odpowiedzialność za szkody na mieniu lub zdrowiu innych osób korzystających z sali zabaw, wyrządzone przez uczestników imprezy. Prowadzący salę zabaw nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci podczas imprezy urodzinowej.

4. Koszt imprezy urodzinowej określony jest w cenniku.

5. Impreza urodzinowa obejmuje:
- dwugodzinną zabawę w sali zabaw PAIDI, w trakcie której organizowana będzie animacja czasu dla dzieci-uczestników imprezy przez animatora-pracownika sali zabaw PAIDI – zabawy, gry, konkursy dostosowane do liczebności, wieku i płci dzieci,
- korzystanie z salki urodzinowo-warsztatowej,
- zestaw małego smakosza.

6. Inne atrakcje urodzinowe - dodatkowo płatne:
- animator w przebraniu Myszki Miki lub Myszki Minnie (animator przychodzi na imprezę jako gość specjalny, wita się z dziećmi, uczestniczy w min. dwóch zabawach z dziećmi, pozuje z dziećmi do zdjęć, wykonywanych przez rodzica-organizatora imprezy),
- malowanie buziek,
- "zamykanie" dzieci-uczestników imprezy w ogromnej bańce mydlanej,
- Urodziny Pirackie pt. "Poszukiwanie zaginionego skarbu",
- Urodziny Księżniczki,
- Urodziny z Piniatą.
- Urodziny Magiczne (wizyta magika).

7. Rezerwacji terminu imprezy urodzinowej można dokonać osobiście lub telefonicznie.

8. Potwierdzeniem rezerwacji jest wypełnienie w sali zabaw Paidi formularza zamówienia imprezy okolicznościowej (dokument zamówienia) oraz uregulowanie opłaty 30 zł – koszt wynajęcia salki urodzinowej.

9. Rezerwacja terminu imprezy urodzinowej – bez uregulowania w/w opłaty przez zamawiającego imprezę urodzinową – jest ważna przez 5 dni kalendarzowych od daty wstępnej rezerwacji. W razie braku opłaty i braku wypełnienia formularza zamówienia w tym terminie, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana przez prowadzącego salę zabaw PAIDI.

10. Opłata, o której mowa w punkcie 8 jest na konkretny termin i nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania lub zmiany terminu przyjęcia urodzinowego przez zamawiającego. Nie podlega także rozliczeniu przy ostatecznej płatności za imprezę.

11. Minimalna liczba gości-uczestników imprezy urodzinowej wynosi – łącznie z jubilatem – 6 dzieci, maksymalna zaś 25 dzieci. Za gości uważane są dzieci od 1 do 12 roku życia.

12. W przypadku mniejszej niż minimalna liczba uczestników, zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za 6 uczestników; w przypadku, jeśli w imprezie urodzinowej uczestniczy więcej niż 6 uczestników opłata pobierana jest za rzeczywistą liczbę dzieci.

13. Zamawiający zobowiązany jest przekazać prowadzącemu salę zabaw PAIDI informację dotyczącą liczby uczestników imprezy urodzinowej – najpóźniej do godziny 20.00, w dniu poprzedzającym termin imprezy.

14. Wszelkie zmiany dotyczące innych atrakcji urodzinowych (animacji dodatkowo płatnych) należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed terminem imprezy urodzinowej.

15. Prowadzący salę zabaw PAIDI zapewnia tzw. zestaw małego smakosza, w skład, którego wchodzą: chrupki – 2 paczki, paluszki – 1 paczka, woda niegazowana – 2 dzbanki, ciastka/wafelki – w ilości dostosowanej do liczby gości oraz serwetki urodzinowe i jednorazową zastawę na stół.
Powyższy zestaw małego smakosza przeznaczony jest dla dzieci będących uczestnikami imprezy urodzinowej.

16. Pozostałe napoje, słodycze, kawę, herbatę zakupuje rodzic w sali zabaw PAIDI.

17. Ze względów higieniczno-sanitarnych poczęstunek przygotowany dla uczestników imprezy urodzinowej może być spożywany wyłącznie w salce urodzinowo-warsztatowej.

18. W trakcie trwania imprezy okolicznościowej sala zabaw pozostaje dostępna dla klientów indywidualnych.

19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają zapisy Regulaminu sali zabaw PAIDI.

Regulamin w powyższym brzmieniu obowiązuje od 9 października 2017 r.