• 1-jpg.jpg
  • 2-jpg.jpg
  • 3-JPG.jpg
  • 4-jpg.jpg
  • 5-jpg.jpg

Regulamin sali zabaw – grupy zorganizowane

1. Za grupę zorganizowaną uważa się grupę (m.in. przedszkolną lub szkolną), liczącą co najmniej 10 osób, która może korzystać z zabawy w sali zabaw Paidi od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14.00.
2. Wychowawca/opiekun grupy zorganizowanej odpowiada za bezpieczeństwo dzieci oraz ponosi odpowiedzialność za szkody na mieniu lub zdrowiu innych osób korzystających z sali zabaw, wyrządzone przez dzieci będące pod jego opieką.
3. Rezerwacji terminu pobytu grupy zorganizowanej w sali zabaw Paidi można dokonać osobiście, elektronicznie lub telefonicznie.   
4. Grupy zorganizowane obowiązuje Regulamin ogólny sali zabaw Paidi.